Màng

Các sản phẩm màng bọc đáp ứng yêu cầu chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng nhiều ngành nghề, lĩnh vực như: màng thực phẩm, màng đóng cho gia dụng và màng đóng cho hải sản.

2017 Designed by iweb247.vn