Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất bao bì của Tân Tiến Phát Tài dưới đây sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn những công đoạn kỹ thuật viên đã thực hiện.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ TẠI TÂN TIẾN PHÁT TÀI 

Bước 1: Thiết kế mẫu

Sau khi ký hợp đồng và lấy ý tưởng thiết kế với khách hàng, Tân Tiến Phát Tài tiến hành thiết kế thành bảng mẫu không màu. Sau đó sẽ đổ màu phù hợp với ý tưởng.

Hoàn thành, chúng tôi sẽ gửi bản thiết kế đến khách hàng kiểm tra. Giai đoạn kiểm tra hoàn tất, nếu khách đồng ý về màu sắc và hình dáng phải ký tên vào từng chi tiết và bảng màu trong mẫu thiết kế.

Mục đích của việc ký tên là để thực hiện cam kết màu in khi hoàn thành không sai lệch cũng như đảm bảo khách hàng không tùy ý thay đổi màu sắc và hình dạng của thiết kế về sau.

Bước 2: Khắc trục in (khuôn in)

Bảng thiết kế mẫu có màu được thông qua, Tân Tiến Phát Tài sẽ bắt đầu khắc trục in phù hợp với từng thiết kế.

Bước 3: Sản xuất màng in

Tạo khuôn in hoàn tất, chúng tôi sẽ sử dụng nguyên liệu phù hợp với thiết kế và cam kết với khách hàng như trong hợp đồng quy định để sản xuất ra các lớp màn hình với từng màu sắc khác nhau.

Bước 4: Ghép màng in

Sử dụng những màng in với các màu sắc khác nhau đã sản xuất ghép lại với nhau. Quá trình ghép kỹ thuật viên và thiết kế sẽ giám sát chặt chẽ cho ra màn ghép có màu chuẩn như bảng thiết kế đã được khách hàng ký tên xác định trước đó.

Bước 5: Chia cuộn

Ghép màng hoàn tất, kỹ thuật viên bắt đầu chia thành nhiều cuộn. Đây là bước cần thiết bảo quản dễ dàng, đảm bảo chất lượng và nhất là có thể di chuyển màng ghép bất cứ lúc nào ở những công đoạn về sau.

Bước 6: Cắt túi

Từ các cuộn màng ghép Tân Tiến Phát Tài sẽ tiến hành cắt và gia công thành những chiếc túi giống với mẫu mà khách hàng yêu cầu.

2017 Designed by iweb247.vn